Sunday, May 18, 2008

UCAPAN MENTERI BELIA DAN SUKAN

UCAPAN Y.B DATUK ISMAIL SABRI BIN YAAKOB , MENTERI BELIA DAN SUKAN MALAYSIA , SEMPENA HARI DAN MINGGU BELIA NEGARA 2008 , PADA 15 MEI 2008


Assalamualaikum w.b.t

Yang amat Berhormat

DATO’ SERI ABDULLAH BIN HJ. AHMAD BADAWI

perdana menteri malaysia

Yang Berhormat

TUAN WEE JECK SENG

Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia

Yang Berhormat

Dato’ Shamsul Anuar bin Hj. Nasarah

Presiden, Majlis Belia Malaysia

Yang Berbahagia

Dato’ Mohd Yasin bin Mohd Salleh

Ketua Setiausaha

Kementerian Belia dan Sukan Malaysia

y.bhg dato’ fathul razi bin hj. bakri

ketua pengarah,

jabatan belia dan sukan negara

kementerian belia dan sukan malaysia

Dif-Dif Kehormat

Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan

Barisan Ahli-Ahli EXCO Majlis Belia Malaysia

Barisan Pemimpin Pertubuhan Belia Peringkat Kebangsaan dan Negeri

Seterusnya Dato’-Dato’, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan serta seluruh warga belia yang dikasihi sekalian.

Alhamdulillah, saya bersyukur ke hadrat ALLAH S.W.T kerana dengan izin-Nya kita dapat berhimpun dalam Majlis Perhimpunan Hari Belia Negara tahun 2008.

Saya juga mengalu-alukan kehadiran Yang Amat Berhormat, DATO’ SERI ABDULLAH BIN HJ. AHMAD BADAWI, Perdana Menteri yang kita kasihi. Sesungguhnya Y.A.B dan belia, saya ibaratkan sePERTI isi dan kuku yang tidak dapat dipisahkan kerana y.a.b perdana menteri satu ketika dahulu adalah merupakan ketua pengarah belia DAN apa yang sedang kita laksanakan kini adalah merupakan kelanGsungan perjuangan yang telah dicetuskan oleh y.a.b pada masa lalu.

selain itu, kesudian Y.A.B bersama-sama dengan warga belia pada hari ini adalah merupakan satu penghormatan yang tinggi kepada warga belia dan sebagai satu bukti yang jelas tentang keprihatinan dan komitmen tinggi Y.A.B Perdana Menteri kepada kita semua. Sesungguhnya sambutan Hari Belia Negara mempunyai erti yang sangat besar kerana golongan belia bukan sahaja merupakan aset negara yang tidak ternilai tetapi tingkah laku dan corak pemikiran mereka hari ini sudah tentu akan mencerna hala tuju negara di masa depan.

Dato’-Dato’, Tuan-Tuan dan Puan-Puan serta SAUDARA-SAUDARI SEKALIAN

SAMBUTAN HARI BELIA

BERSEMPENA SAMBUTAN HARI BELIA NEGARA TAHUN INI SAYA MERASAKAN BAHAWA SETIAP BELIA PERLU DIBANGUNKAN POTENSI MEREKA AGAR TEMA SAMBUTAN KITA ”BELIA CEMERLANG NEGARA TERBILANG” akan dapat direalisasikan.

justeru, kbs merasakan bahawa program pembangunan belia di bawah rmk-9 perlu dilaksanakan dengan pendekatan baru. untuk itu, setiap program-program pembangunan belia mestilah dinilai berdasarkan kepada impaknya kepada golongan belia dan juga pulangan yang setimpal kepada peruntukan yang dibelanjakan. melalui pendekatan ini bukan sahaja keberkesanan program dapat dikenalpasti tetapi juga memastikan bahawa tidak berlaku pembaziran dalam perbelanjaan peruntukan.

Dato’-Dato’, Tuan-Tuan dan Puan-Puan serta SAUDARA-SAUDARI SEKALIAN

TANGGAPAN NEGATIF masyarakat

bagi tujuan tersebut saya merasakan program-program pembangunan belia perlu selari dengan keadaan persekitaran dan tuntutan semasa. ini bermakna program-program pembangunan belia harus memperkukuhkan jati diri dan semangat patriotisme BELIA SELAIN memperkukuhkan nilai integrasi kaum.

selain itu, persepsi masyarakat kepada golongan belia juga perlu turut diperbetulkan. ini kerana dewasa ini SEMAKIN WUJUD PERSEPSI MASYARAKAT YANG SEMAKIN NEGATIF KEPADA BELIA DI MANA TANGGAPAN BELIA SEBAGAI SATU LIABILITi ATAU BEBANAN KEPADA NEGARA SEMAKIN KEDENGARAN.

KEPESATAN LIPUTAN MEDIA TERHADAP ISU – ISU NEGATIF YANG DIKAITKAN DENGAN BELIA SEPERTI REMPIT, BUANG BAYI, PERGAULAN BEBAS, PENAGIHAN DADAH DAN PIL – PIL KHAYAL SEMAKIN MENGUATKAN PERASAAN KURANG SENANG MASYARAKAT TERHADAP BELIA KITA PADA HARI INI.

JUSTERU, BAGI SAYA PERSEPSI NEGATIF ini PERLU DIPERBETULKAN. MASYARAKAT PERLU MELIHAT BELIA SEBAGAI ASET PENTING NEGARA DAN LEBIH AGRESIF MENYERTAI ARUS PEMBANGUNAN NEGARA. UNTUK ITU, KITA SEMUA BERTANGGUNGJAWAB UNTUK BERUSAHA MENJADIKAN MEREKA LEBIH BERTANGGUNGJAWAB, MENDENGAR DAN MENERIMA PANDANGAN MEREKA SELAIN MELIBATKAN MEREKA SECARA LANGSUNG DALAM PROSES PEMBUATAN DASAR.

Dato’-Dato’, Tuan-Tuan dan Puan-Puan serta SAUDARA-SAUDARI SEKALIAN

KRITERIA KEPIMPINAN & PENDEKATAN BARU

setiap belia harus memiliki ciri kepimpinan yang baik, paling tidak belia harus mampu memimpin dirinya sendiri. Oleh itu bagi merealisasikan impian ini setiap daripada kita perlu memainkan peranan dalam menanam nilai kepimpinan di kalangan warga belia.

Dari sudut patriotisme, saya secara peribadi merasakan bahawa belia negara ini perlu ditanamkan dengan dua nilai yang utama iaitu yang pertama, semangat patriotik kepada negara yang nilai utamanya termasuklah nilai KECINTAAN yang tinggi kepada negara dan sanggup MELAKUKAN PENGORBANAN BAGI memaju dan mempertahankan negara dengan semangat yang kental. Kedua, belia di negara ini perlu mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi dalam konteks memajukan, mempertahankan dan menjayakan ketuanan negara bangsanya.

ATAS FAKTOR tersebut MAKA PADA TAHUN INI KBS TELAH MEMBUAT PERUBAHAN DI MANA PROGRAM KONVENSYEN BELIA TELAH DIPERLUASKAN SEHINGGA KE PERINGKAT NEGERI. PENGANJURAN KONVENSYEN INI SEBAGAI USAHA AGAR SUARA DAN PANDANGAN GOLONGAN BELIA DI PERINGKAT AKAR UMBI DAPAT DIDENGAR DAN DIAMBIL TINDAKAN DI PERINGKAT KERAJAAN AMNYA DAN KBS SENDIRI KHUSUSNYA.

SELAIN ITU, KBS JUGA AKAN MEMPERKASAKAN MAJLIS PERUNDINGAN BELIA NEGARA DAN MEMPERHEBATKAN PELAKSANAAN MAJLIS PERUNDINGAN BELIA NEGERI DAN DAERAH.

DI PERINGKAT DAERAH, KITA MAHU PEGAWAI BELIA DAN SUKAN DAERAH DAN PENGERUSI MAJLIS BELIA DAERAH BERGANDING BAHU menjadi pengerusi bersama MAJLIS INI. KITA SEDAR CABARAN DUNIA GLOBAL YANG SEMAKIN MENULAR MEMERLUKAN SATU PERMUAFAKATAN YANG JITU DARI SEMUA PIHAK. ISU – ISU REMEH SEPERTI TIADA PERSEFAHAMAN ANTARA PEMIMPIN BELIA SETEMPAT DENGAN PEGAWAI – PEGAWAI BELIA DAN SUKAN SETEMPAT HARUSLAH DISELESAIKAN SECARA POSITIF KERANA KITA MEMPUNYAI AGENDA NEGARA YANG LEBIH BESAR DAN MENUNTUT PERMUAFAKATAN.

Dato’-Dato’, Tuan-Tuan dan Puan-Puan serta SAUDARA-SAUDARI SEKALIAN

KEPIMPINAN DAN PERSATUAN BELIA

KEPIMPINAN PERSATUAN BELIA JUGA HENDAKLAH SENTIASA PEKA TERHADAP PERUBAHAN SEMASA PERSEKITARAN DAN BEGITU JUGA DENGAN STRATEGI PENGANJURAN SESUATU PROGRAM AGAR IANYA SELARI DENGAN TUNTUTAN GLOBALISASI SELAIN BERUPAYA MENARIK MINAT LEBIH RAMAI BELIA UNTUK MENYERTAI.

BAGI MENCAPAI MAKSUD TERSEBUT, Usaha meNGUPAYAKAN persatuan belia TURUT AKAN DIBERI KEUTAMAAN OLEH KBS. USAHA-USAHA INI AKAN dilakukan dengan menyediakan dana bantuan pentadbiran dan juga bantuan melaksanakan program/aktiviti dengan mencukupi kepada setiap pertubuhan belia. KBS AKAN MEMPERUNTUKKAN ‘GRANT’ TERUS KEPADA PERSATUAN BELIA DI SEMUA PERINGKAT SAMA ADA DI PERINGKAT NASIONAL, NEGERI, DAERAH, CAWANGAN MAHUPUN KAMPUNG-KAMPUNG. MELALUI PERUNTUKAN INI KITA MAHU PERSATUAN BELIA SENDIRI MENGURUS, MERANCANG DAN MELAKSANAKAN PROGRAM-PROGRAM SEMENTARA PEGAWAI KEMENTERIAN AKAN BERTINDAK SEBAGAI PEMUDAH CARA DAN PEMANTAU.

Dato’-Dato’, Tuan-Tuan dan Puan-Puan serta SAUDARA-SAUDARI SEKALIAn

belia Malaysia pada hari ini hidup pada alaf baru. walau pun tidak semua perkara harus diperbaharui, tetapi secara realitinya belia negara ini berhadapan dengan banyak cabaran dan gaya hidup yang baru. Kini sesuai dengan semangat 50 tahun PASCA kemerdekaan tiba masanya kita perlu memiliki ’world-view’ yang tepat dan memastikan minda kita berada pada tahap zaman yang betul. Namun keterbukaan minda dan perubahan budaya janganlah sampai menghakis patriotisme dalam diri kita. seperti pesanan Y.A.B Perdana Menteri dalam puisinya bertajuk ”Dirgahayu Malaysia” ;

Kemerderkaan jangan sekali diperniaga

Mahal nilainya tidak terhingga

Emas dan ringgit bukan taranya

Pertahankan ibunda kurniaan maha pencipta

Jagailah pertiwi bertuah

Dengan keringat dan darah

Pertaruhkan segala

BLOG & RAKAN SIBER

UNTUK ITU KBS TELAH MENGAMBIL LANGKAH KE HADAPAN DENGAN MEWUJUDKAN RUANGAN BLOG – BLOG KHUSUS DI INTERNET UNTUK MEMBERI RUANG KEPADA BELIA BERDEBAT DAN MENDAPAT MEKLUMAT YANG SEBENAR. KITA TIDAK MAHU BELIA – BELIA KITA PADA HARI INI TERPESONG DAN TERSALAH TAFSIRAN KERANA DIHIDANGKAN DENGAN MAKLUMAT YANG NAMPAK CANTIK TETAPI TERNYATA KOSONG DAN FITNAH. KBS MAHU BELIA – BELIA KITA SENTIASA DIBERI MAKLUMAT YANG SEBENAR DAN MEREKA DAPAT MEMBERI PANDANGAN DAN PENDAPAT DALAM SESUATU ISU. OLEH ITU, BLOG INI NANTI AKAN MEMENUHI KEHENDAK BELIA DAN BERSIFAT RINGAN DAN SANTAI.

SELAIN ITU, BAGI MENDEKATI GOLONGAN BELIA YANG SENTIASA MENJADIKAN GAJET TEKNOLOGI INTERNET SEBAGAI TEMAN RAPAT MEREKA, KBS AKAN MEMPERKENALKAN RAKAN SIBER. MELALUI PENGWUJUDAN RAKAN SIBER INI KITA MENGHARAPKAN SUPAYA MAKLUMAT DEMOGRAFI KUMPULAN INI AKAN DAPAT DIKENALPASTI DAN SETERUSNYA DILIBATKAN SECARA LANGSUNG DALAM PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN BELIA KE ARAH MEMUPUK SEMANGAT PATRIOTISME DAN JATI DIRI DI KALANGAN MEREKA.

Dato’-Dato’, Tuan-Tuan dan Puan-Puan serta SAUDARA-SAUDARI SEKALIAN

PENUTUP

AKHIR SEKALI SUKA SAYA MENYATAKAN BAHAWA KBS AKAN TERUS MEMPERKASAKAN PEMBANGUNAN BELIA DAN INGATLAH SAUDARA DAN SAUDARI BAHAWA PEMBANGUNAN NEGARA ADA KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN BELIA. DENGAN ITU, KITA MESTI JADIKAN PEMBANGUNAN BELIA TANGGUNGJAWAB KITA BERSAMA.

DENGAN ITU, SAYA INGIN MENGUCAPKAN SEKALI LAGI TERIMA KASIH KEPADA Y.A.B DATO’ SRI ABDULLAH BIN HJ. AHMAD BADAWI, PERDANA MENTERI MALAYSIA ATAS KESUDIAN HADIR PADA MAJLIS PETANG INI DAN KEPADA SELURUH WARGA BELIA MALAYSIA, “SELAMAT MENYAMBUT HARI BELIA NEGARA BAGI TAHUN 2008”

“BELIA CEMERLANG NEGARA TERBILANG”

WABILLAHITAUFIK WALHIDAYAH WASALAMUALAIKUM WARAHMATULLAH HIWABARAKATUH.

No comments: