Tuesday, May 20, 2008

RMK9 - PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK9) merupakan rancangan pembangunan Malaysia bagi tempoh 2006-2010. RMK9 dibentangkan oleh Perdana Menteri Malaysia kelima, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, di Parlimen pada 31 Mac 2006.

Rancangan pembangunan lima tahun ini diumumkan setelah Malaysia melalui fasa 15 tahun pertama semenjak Wawasan 2020 diumumkan oleh Perdana Menteri ketika itu, Dr Mahathir Mohamad semasa membentangkan Rancangan Malaysia Keenam pada tahun 1991. Seperti rancangan-rancangan pembangunan dahulu, RMK9 bermatlamat untuk terus memacu negara ke arah kemakmuran walaupun Malaysia menghadapi persekitaran dalam dan luar negara yang sukar seperti kesan dari krisis kewangan Asia dan kenaikan harga minyak[1].

RMK9 mempunyai 5 teras utama iaitu:

Meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai lebih tinggi
Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk minda kelas pertama
Menangani masalah ketidakseimbangan sosioekonomi yg berterusan secara membina dan produktif
Meningkatkan tahap dan kemampanan kualiti hidup
Mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan

Isu-isu penting dalam RMK9

Pembangunan infrastruktur
Kerajaan Malaysia memperuntukkan sejumlah besar wang untuk pembangunan infrastruktur dalam tempoh RMK9 seperti Wilayah Pembangunan Iskandar (WPI) di Johor yang diperuntukkan RM10 bilion. Selain dari itu:

RM3.5 bilion untuk membina dan menaik taraf jalan
RM2 bilion untuk pembangunan industri biotechnologi (termasuk infrastruktur)
RM1 bilion untuk menaik taraf dan pembesaran Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu sebagai hub kos rendah kedua di Malaysia
Peruntukan untuk jambatan kedua dan monorail di Pulau Pinang.

No comments: